Chủ tịch DLI ASIA PACIFIC PTE. LTD.
Chủ tịch Danh dự Dai-ichi Life Việt Nam